Aktualności 2013
Aktualności 2012
Aktualności2011
Aktualności- rok 2010
=> Styczeń 2010
=> Luty 2010
=> Marzec 2010
=> Kwiecień 2010
=> Maj 2010
=> Czerwiec 2010
=> Lipiec 2010
=> Sierpien 2010
=> Wrzesień 2010
=> Październik 2010
=> Listopad 2010
Kalendarz planowanych przedsięwzięć
Plan Odnowy Miejscowości Raków na lata 2010-2017
Historia
Dwór w Rakowie
Parafia Dzielów
Rada Sołecka
Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Rakowiaczek"
LZS Piast Raków
TSKN
OSP Raków
Centrum kształcenia
"Ognisko"
"Bajkoraczek"
Las w Rakowie
Galeria
Tradycje i obyczaje
Było o nas głośno...
Rozkład jazdy autobusów
Licznik wejść
 

Październik 2010
Stoły już mamy:)
Nasze sołectwo w ubiegłym roku zaplanowało, iż w roku budżetowym 2010 przyznaną  kwotę z Funduszu Sołeckiego (tj. ponad 15 tys. zł) przeznaczy na zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Rakowie.
Dzisiaj (27.10.2010) otrzymaliśmy 20 stołów, a już w sobotę (30.10.2010) zostanie nam dostarczonych 75 krzeseł.


Rozpoczęły się prace na Uliczce...

A oto kilka fotek...

Wniosek na "Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie" został wczoraj złożony...

Wczoraj, tj. 19.10.2010r. został dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosek o dofinansowanie projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi" działanie 313, 322, 323.

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich.
W ramach zadania przewidziano roboty budowlano remontowe, wymianę instalacji elektrycznej, wodnej, sanitarno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, termomodernizację z renowacją budynku oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

Całkowity koszt operacji: 741 873,05 zł
W tym:
Budżet Gminy 285 803,55 zł
EFRROW* 456 069,50 zł

Zaplanowano przeprowadzenie remontu w dwóch etapach.
I ETAP: realizacja do listopada 2011 roku
II ETAP: realizacja do lipca 2012 roku


W etap pierwszy wpisuje się remont wewnątrz świetlicy, natomiast etap drugi to prace zewnętrzne.

*EFRROW- Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich
PRZEDSZKOLE POSZŁO ZA 131 TYS. ZŁ...

Przetarg na sprzedaż budynku odbył się 4 października 2010 roku. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. 
Jakie są plany Pani z Pietrowic Wielkich związane z tym budynkiem? Nie wiemy. Aczkolwiek wieść niesie, że Pani chce zainwestować w dom starców wzorem prowadzonej działalności w Pietrowicach. 
Czas pokaże...

Pieniądze ze sprzedaży budynku zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu na remont świetlicy wiejskiej w Rakowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi". 
 
PROTOKÓŁ
Zebrania Wiejskiego sołectwa Raków z dnia 14.10.2010r.
 
Zebranie odbyło się w świetlicy wiejskiej w  Rakowie i rozpoczęło się o godz. 19.00
W zebraniu wzięły udział 23 osoby zgodnie z załączoną listą obecności.
 
Zebranie otworzył Radny- Jarosław Ronczka. Powitał zebranych i przypomniał główny temat spotkania- Plan Odnowy Miejscowości Raków.
 
1.     Plan Odnowy Miejscowości został przygotowany i przedstawiony przez mieszkankę sołectwa- Ewelinę Affa.
Po prezentacji zebrani zgłosili uwagi do Planu:
- brak podanej liczby przedsiębiorców działających na terenie sołectwa- należy uzupełnić,
- rozszerzono zakres planowanych prac na najbliższe 7 lat
* Remont chodników wzdłuż drogi powiatowej,
* Wymiana sieci wodociągowej (azbest)
* Remont mostu koło oczyszczalni,
* Remont, utwardzenie dróg transportu rolnego,
* Remont części drogi na osiedlu PGR w Rakowie,
* Remont wjazdu do remizy strażackiej,
* Oczyszczenie rowów melioracyjnych,
* Zagospodarowanie skwerku koło byłego przedszkola,
* Rekultywacja Gminnego składowiska ziemi i gruzu w Rakowie, jeżeli będzie zapełnione,  
* Remont bazy sportowej w Rakowie,
* Remont budynku remizy strażackiej,
 
 
Głosowanie nad Planem:
-  17 osób było za przyjęciem Planu Odnowy Miejscowości
- 3 osoby wstrzymały się od głosu
- 3 osoby nie miały uprawnień do głosowania- były spoza sołectwa.
 
Plan został przyjęty.
 
2.     Sprawy bieżące sołectwa:
Mieszkańcy poruszyli kwestię:
- pękających rur wodociągowych i częstych napraw przez Zakład Usług Komunalnych, np. koło p. Bernotek,
- zaproponowano, aby Pani opiekująca się świetlicą wiejską zajęła się również placem zabaw- czyszczenie koszy na śmieci, pozbieranie leżących wokół śmieci,
- umieszczenie koszy na selektywną zbiórkę odpadów koło posesji p. Duczek, gdyż ich brak po tamtej stronie Rakowa,
- mieszkańcy poprosili, aby worki na śmieci po zbiórce plastików dawać im nowe, a nie pocięte, brudne, kilka razy używane,
- krata nad łapaczem wody na drodze prowadzącej do p. Kulik i p. Gajos bardzo często jest podniesiona, co stanowi zagrożenie dla jeżdżących tamtędy pojazdów, prośba o rozwiązanie tego problemu, np. umocowanie kraty na stałe,
-prośba, aby za posesją p. Affa wzdłuż drogi polnej wykopać rowek kierujący wodę do łapacza, gdyż ich podwórko jest często zalewane,
- prośbę o odtworzenie rowu melioracyjnego za swoją posesją zgłosił również p. Hoffmann,
 
Na tym zebranie zakończono o godz. 20.30
 
Protokołowała Ewelina Affa
 
 
Przewodniczący Zebrania Wiejskiego
 
 
Jarosław Ronczka            

 
 

ZEBRANIE WIEJSKIE 
 


Sołtys Rakowa zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się 14 października 2010 roku w świetlicy wiejskiej w Rakowie o godzinie 19.00.
Porządek zebrania:
1. Przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości Raków
2. Wolne wnioski.
 

 

W dniu 16 października 2010r. w Starych Siołkowicach (gm. Popielów) odbędzie się finał konkursu Piękna Wieś Opolska 2010, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

W tym roku nam się nie powiodło, ale nie załamujemy się, będziemy dalej robić swoje.
 Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego
„Najpiękniejsze, najdziwniejsze, najciekawsze…

na Płaskowyżu Dobrej Ziemi”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze, najdziwniejsze, najciekawsze… na Płaskowyżu Dobrej Ziemi” do siedziby LGD wpłynęło 30 prac konkursowych.
Komisja Konkursowa w składzie:

  • Gabriela Habrom-Rokosz, pracownik Instytutu Sztuki PWSZ w Raciborzu (kierunek Edukacja Artystyczna), opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej „FOTON”

  • Zuzanna Zapotoczna, dyrektor MGOK w Kietrzu

  • Danuta Szwiec, prezes Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

powołana 02.09.2010r. ze względu na wyrównany poziom wybranych do nagród prac konkursowych, zdecydowała przyznać trzy równorzędne nagrody rzeczowe o równowartości 1 000,00 zł.
Laureatami Konkursu Fotograficznego „Najpiękniejsze, najdziwniejsze, najciekawsze… na Płaskowyżu Dobrej Ziemi” są:

  • Ewelina Affa, zdjęcie „Mieszkańcy Rakowa. Zdjęcie nr.3”,

  • Grażyna Skrzyńska, zdjęcie „Rozumice II”,

  • Paweł Sitko, zdjęcie „Zalew we Włodzieninie II”.     

     


Jesteś 49050 odwiedzającym stronę.
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=