Aktualności 2013
Aktualności 2012
Aktualności2011
Aktualności- rok 2010
Kalendarz planowanych przedsięwzięć
Plan Odnowy Miejscowości Raków na lata 2010-2017
Historia
Dwór w Rakowie
Parafia Dzielów
Rada Sołecka
Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Rakowiaczek"
LZS Piast Raków
TSKN
OSP Raków
Centrum kształcenia
"Ognisko"
"Bajkoraczek"
Las w Rakowie
Galeria
Tradycje i obyczaje
Było o nas głośno...
Rozkład jazdy autobusów
Licznik wejść
 

Parafia Dzielów

Proboszczem Parafii Dzielów od sierpnia 2010 roku jest mgr Krzysztof Maciejak.


***

Sołectwo Raków należy do Parafii pw. Św. Mikołaja w Dzielowie. W naszej miejscowości jest jedynie kapliczka pw. Najświętszej Marii Panny w Rakowie, nomen omen wystawiona w 1904 roku przez mieszkańców. Podczas wojen ucierpiała niewiele wieża kościoła.
Mieszkańcy Rakowa bardzo dbają o swoją kapliczkę. Organizują zbiórki na renowację. W 2004 roku obchodzony był hucznie jubileusz 100-lecia kościoła.

Styczeń 2010roku: Proboszczem jest ks. Roman Żłobicki
Do Rady Parafialnej należą:
z Rakowa:
Benon Brzenk,
Erwin Paris,
Ryszard Szincel,
Andrzej Deszka,
oraz z Dzielowa:
Ewa Matejka,
Władysław Bajor,
Anna Plecner.

***

 
Pierwszy Honorowy Obywatel Gminy Baborów 
W marcu 2008 roku do biura Rady Miejskiej w Baborowie wpłynął wniosek rad sołeckich Rakowa i Dzielowa oraz Rady Parafialnej parafii Dzielów o nadanie ich proboszczowi-księdzu Zygfrydowi Pyka tytułu Honorowego Obywatela Gminy Baborów.
W uzasadnieniu wniosku wpisano aktywny udział księdza proboszcza w życiu lokalnej społeczności i zasługi, jakie wniósł dla gminy Baborów. Księdza Pykę wymienić można jako współtwórcę Uniwersytetu Ludowego, który kilka lat temu na terenie gminy funkcjonował oraz jednego z najgorętszych orędowników powstania Stacji Opieki CARITAS w Baborowie, która w ostatnich dniach świętowała 10-cio lecie powstania. Radni Rady miejskiej jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu dzielowskiemu proboszczowi tego zaszczytnego tytułu. Dodać należy, że tytuł ten nadano po raz pierwszy.
W niedzielę 8-go czerwca, w czasie uroczystej mszy św. dziękczynnej burmistrz gminy Eugeniusz Waga wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej - Waldemarem Kacprzakiem wręczyli księdzu Zygfrydowi Pyka kryształową statuetkę i akt nadania honorowego tytułu. W uroczystościach uczestniczyli również: starosta powiatu głubczyckiego Józef Kozina, niemal wszyscy radni Rady Miejskiej, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych(OPSu i Zespołu Szkół) oraz kierowniczka Stacji CARITAS. Z gratulacjami przybyli również przedstawiciele Kombinatu Rolnego w Kietrzu. Nie zabrakło mieszkańców parafii Dzielów, którzy szczelnie wypełnili niemały przecież kościół parafialny w Dzielowie.


 
Życzeniom i gratulacjom nie było końca, a wyraźnie wzruszony ksiądz Pyka w ciepłych słowach dziękował za wyróżnienie i pamięć. Po mszy św. laureat zaprosił gości na poczęstunek przygotowany przez mieszkańców swojej wsi. Pyszny borgacz, kawa i wspaniałe, domowe ciasta zachęcały do rozmów i wspomnień. My również składamy księdzu proboszczowi najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia i Błogosławieństwa bożego

***


Jesteś 49050 odwiedzającym stronę.
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=